วิสัยทัศน์ : กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ สนับสนุนการบริหารจัดการ ให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

          ระบบการจัดการข้อร้องเรียน

 
ข่าวสารและกิจกรรม                
ปฏิทินงานพิธีและกิจกรรมในรอบปี
ของกองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบริษัท/
ห้างร้านจำหน่ายสินค้าด้านอุปโภค/บริเภค
และบริการอื่นๆ
 


ภาพกิจกรรม
 

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2559
วันที่ 23 กันยายน 2559

วันสันติภาพไทย ครบรอบ 71 ปี
วันที่ 16 สิงหาคม 2559
ณ สวนประวัติศาสตร์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์ สัมมนากองกลาง
ประจำปี 2559
วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559

       
     
         
รายงานและวารสาร  
     
 
สถิติผู้เข้าชม    
   
เริ่มนับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200