วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นในการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประทับใจ และอบอุ่น ให้กับประชาคมธรรมศาสตร์ ประชาชนทั่วไป ที่ศูนย์ท่าพระจันทร์ และทุกศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัย
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม                
                         
  ปฏิทินงานพิธีและกิจกรรมในรอบปี
ของกองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


   
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ
 
             
 
ภาพกิจกรรม
 

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2559
วันที่ 23 กันยายน 2559

วันสันติภาพไทย ครบรอบ 71 ปี
วันที่ 16 สิงหาคม 2559
ณ สวนประวัติศาสตร์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์ สัมมนากองกลาง
ประจำปี 2559
วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559

     
   
       
รายงานและวารสาร  
     
 
สถิติผู้เข้าชม    
   
เริ่มนับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200