งานเลี้ยงปีใหม่
     
 

งานเลี้ยงปีใหม่กองกลาง
ประจำปี 2550 ถึง 2553

งานเลี้ยงปีใหม่กองกลาง
ประจำปี 2557


งานเลี้ยงปีใหม่กองกลาง
ประจำปี 2558

งานเลี้ยงปีใหม่กองกลาง
ประจำปี 2559


งานเลี้ยงปีใหม่กองกลาง
ประจำปี 2560

         
 
 
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200