งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
     
 

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2551 ถึง 2552

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2557

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2558

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2559

 
         
 
 
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200