งานสัมมนากองกลาง
     
 

งานทัศนศึกษากองกลาง
ประจำปี 2550 ถึง 2553

สัมมนากองกลาง
ประจำปี 2551 ถึง 2553

สัมมนากองกลาง
ประจำปี 2556
วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556

การสัมมนาและศึกษาดูงาน
วันที่  9  กันยายน  2557
และวันที่ 10 - 12 กันยายน  2557


สัมมนากองกลาง
ประจำปี 2558
วันที่ 28-30 มกราคม 2558


สัมมนากองกลาง
ประจำปี 2559
วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559
       
 
 
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200