ศึกษาดูงาน
     
 


นิด้าศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุฯ
วันที่ 19 ธันวาคม 2556
กกก


คณะนักเรียนกลุ่มพัฒนายุวชนประชาธิปไตย
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ 12 มกราคม 2557


คณะยุวชนศาลรัฐธรรมนูญ
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ 18 ธันวาคม 2557
 
       
 
 
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200