ภาพกิจกรรม มธ.
       


วันสันติภาพไทย ครบรอบ 70 ปี
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2558
ณ สวนประวัติศาสตร์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์ภาพบรรยายกาศ
ร้านธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 58
ณ บริเวณสวนอัมพรประชุมเตรียมงานกาชาด
ประจำปี 2559 
วันที่ 20 มกราคม 2559เลือกตั้งคณะกรรมการบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 28 มีนาคม 2559


งานกาชาด ประจำปี 59 
วันที่ 30 มี.ค. - เม.ย. 59 
ณ สวนอัมพร

วันสันติภาพไทย ครบรอบ 71 ปี
วันที่ 16 สิงหาคม 2559
ณ สวนประวัติศาสตร์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์ พิธีทำบุญตักบาตร
ครบรอบ 40 ปีของเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519
วันที่ 6 ตุลาคม 2559พระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559
   
1 I 2 I 3
 
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200