ภาพกิจกรรม มธ.
       

โครงการฝึกอบรม
เรื่อง แนวทางป้องกันอัคคีภัย
วันที่ 30 เมษายน 2556

คัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556


จุดประทีปแห่งปัญญา
นำความสว่างคืนสู่แผ่นดินไทย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556


รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ วันสงกรานต์
วันที่ 10 เมษายน 2557
ณ งานบริหารสำนักงานท่าพระจันทร์

ถ่ายทำรัฐสภาจิ๋ว
วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
ณ ตึกโดม ท่าพระจันทร์

วันปรีดี พนมยงค์
วันที่ 11 พฤษภาคม 2557
ณ ลานปรีดีฯ มธ.ท่าพระจันทร์

บรรยากาศ วันสถาปนา มธ. 80 ปี
วันที่ 27 มิถุนายน 2557
ณ บริเวณโดยรอบ มธ.ท่าพระจันทร์

โครงการฝึกอบรม
เรื่อง แนวทางป้องกันภัยพิบัติ(ซ้อมหนีไฟ)
วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
   
1 I 2 I 3
 
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200