ผลงานการปรับภูมิทัศน์
     
 


งานปรับปรุงภูมิทัศน์
ประจำปี 2550 ถึง 2553
กกก


     
         
 
 
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200