ประชุมมอบนโยบาย
     
 


ประชุมมอบนโยบาย
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์
กกก


ระบบลาออนไลน์
วันที่ 4 มีนาคม 2557
ณ ห้องบุญชู โรจนเสถียร


อบรมการจัดเก็บเอกสาร
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์

ประชุมมอบนโยบาย
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์
 
         
 
 
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200