เบื้องหลังการเตรียมงาน วันสถาปนา มธ. 80 ปี
     
 
 
 
     
 
  1 I 2 I 3 I 4  
     
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200