การเตรียมงาน พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี ของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 (ประจำปี 57)

 
 
     
           
   
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200