เบื้องหลังเตรียมงานพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา

 
     
    1 I 2 I 3
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200