พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 40 ปีของเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 วันที่ 6 ตุลาคม 2559
       
 
 
1 I 2
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200