การเตรียมงานพิธีการต่างๆ ของ มธ.
     
 

การเตรียมงาน
วันปรีดี พนมยงค์
ณ ลานปรีดีฯ มธ.ท่าพระจันทร์

การเตรียมงาน
วันสถาปนา มธ. 80 ปี
ณ บริเวณโดยรอบ มธ. ท่าพระจันทร์


การเตรียมงาน
เททองหล่อพระธรรมศาสตร์ 80 ปี
ณ มณฑลพิธีสนามฟุตบอล


การเตรียมงาน
พระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2556
 

การเตรียมงาน
วันสันติภาพไทย ครบรอบ 69 ปี
ณ สวนประวัติศาสตร์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์

การเตรียมงาน
พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ 38 ปี
ของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

การเตรียมงาน
พิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา
ณ มณฑลพิธีสนามฟุตบอล และหอใหญ่

การเตรียมงาน
ร้านธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 58
ณ บริเวณสวนอัมพร
 
 
1 I 2
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200