ปรับปรุงอาคารสถานที่ ตึกโดม-ลานปรีดี ณ มธ.ท่าพระจันทร์
     
 
 
 
1 I 2
 
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200