การปรับปรุงอาคารสถานที่
     
 

ปรับปรุงอาคารสถานที่
ตึกโดม-ลานปรีดี
ณ มธ.ท่าพระจันทร์

 

   
         
 
 
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200