ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ >> งานบริหารศูนย์พัทยา

แนะนำศูนย์พัทยา

ที่มาของการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

การก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยานั้น มีความเป็นมาที่สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การรับบริจาคที่ดินจากบริษัท ทองถาวรอุตสาหกรรม จำกัด

ระยะที่ 2 การก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

ระยะที่ 3 การพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา และการจัดตั้งงานบริหารศูนย์พัทยา
         

 
เข้าสู่เว็บไซต์ งานบริหารศูนย์พัทยา >>
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200