ปฏิทินกิจกรรมกองบริหารท่าพระจันทร์ (กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์)  
 
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200