ติดต่อสอบถาม (CONTACT US)  
                          หน่วยงาน                     โทรศัพท์
  งานบริหารสำนักงาน ท่าพระจันทร์   02-613-3007, 02-613-3008
  งานประชุม   02-613-3015, 02-613-3016
  งานบริหารอาคารสถานที่   02-613-3040, 02-613-3041
  งานพัฒนาอาคารสถานที่   02-613-3028, 02-613-3029
 
กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200