ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่

หมวด : สวน โยธาและความสะอาดพื้นที่

สถานะ : ลูกจ้างประจำ

เบอร์โทรภายใน : 3040,3041

Email : pnum@tu.ac.th