ตำแหน่ง :
วิศวกร ชำนาญการ

หมวด : ออกแบบและพัฒนาอาคาร(หัวหน้าหมวด)

สถานะ : ข้าราชการ

เบอร์โทรภายใน : 3028,3029

Email : kaewpradit@gmail.com ,ksompong@tu.ac.th