ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ

หมวด : ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร

           (หัวหน้าหมวด)

สถานะ : ข้าราชการ

เบอร์โทรภายใน : 3028,3049

Email : chatu07@hotmail.com ,wjatorap@tu.ac.th