ตำแหน่ง : ช่างอิเล็คทรอนิกส์ชำนาญงาน

หมวด : ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร

สถานะ : ข้าราชการ

เบอร์โทรภายใน : 3028,3047

Email : surasak@tu.ac.th