ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

หมวด : บริหารสำนักงาน 

สถานะ : ข้าราชการ

เบอร์โทรภายใน : 3028,3029

Email : partungk@tu.ac.th