ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมวด : ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 3028,3029

Email : chaincho@tu.ac.th