ตำแหน่ง :
ช่างไฟฟา

หมวด : ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร

สถานะ : พนักงานเงินรายได้

เบอร์โทรภายใน : 3049

Email :