ตำแหน่ง :
ช่างไม้

หมวด : ประปาบำบัดน้ำเสีย และซ่อมบำรุงพื้นฐาน  

สถานะ : ลูกจ้างประจำ

เบอร์โทรภายใน : 3028,3045

Email : pprapas@tu.ac.th