ตำแหน่ง : ช่างไม้

หมวด : ประปาบำบัดน้ำเสีย และซ่อมบำรุงพื้นฐาน  

สถานะ : ลูกจ้างประจำ

เบอร์โทรภายใน : 3045

Email : wporncha@tu.ac.th