ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป

หมวด : ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร

สถานะ : ลูกจ้างประจำ

เบอร์โทรภายใน : 3047

Email : rsuratha@tu.ac.th