ตำแหน่ง :
พนักงานรับโทรศัพท์

หมวด : บริหารสำนักงาน 

สถานะ : ลูกจ้างประจำ

เบอร์โทรภายใน : 3332,3028

Email : namfon@tu.ac.th