ตำแหน่ง : ช่างต่อท่อ

หมวด : ประปาบำบัดน้ำเสีย และซ่อมบำรุงพื้นฐาน

สถานะ : ลูกจ้างประจำ

เบอร์โทรภายใน : 3045

Email : vpitug@tu.ac.th