ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมวด : บริหารสำนักงาน

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 3013

Email : pthasane@tu.ac.th