ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมวด : การเจ้าหน้าที่และประกันคุณภาพ(หัวหน้าหมวด)

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 3013

Email : tunya@tu.ac.th