ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ

หมวด : หอจดหมายเหตุและหอประวัติศาสตร์ฯ
หมวด : (หัวหน้าหมวด)

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 3840,3841

Email : daoruang@tu.ac.th