ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ

หมวด : หอจดหมายเหตุและหอประวัติศาสตร์ฯ

สถานะ : พนักงานเงินรายได้

เบอร์โทรภายใน : 3840

Email : napattre@tu.ac.th