ตำแหน่ง :
พนักงานสถานที่

หมวด : บริการยานพาหนะ

สถานะ : ลูกจ้างประจำ

เบอร์โทรภายใน : 3025, 3026

Email : ksuprab@tu.ac.th