ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์ (ช่วยราชการ)

หมวด : บริการยานพาหนะ

สถานะ : ลูกจ้างประจำ

เบอร์โทรภายใน : 3025,3026

Email :