ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

หมวด : หัวหน้างานบริหารสำนักงาน ท่าพระจันทร์

สถานะ : ข้าราชการ

เบอร์โทรภายใน : 3011
Email : kosolsak@yahoo.com