ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

หมวด : บริหารสำนักงาน(รษก.หัวหน้าหมวด)

สถานะ : ข้าราชการ

เบอร์โทรภายใน : 3014

Email : sukaratn@tu.ac.th