ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

หมวด : สวน โยธา และความสะอาดพื้นที่(หัวหน้าหมวด)

สถานะ : ข้าราชการ

เบอร์โทรภายใน : 111,123

Email : wiarunya@tu.ac.th