ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมวด : รักษาความปลอดภัยและจราจร

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 3040,3041

Email : dkanchai@tu.ac.th