ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมวด : บริหารอาคารสถานที่

สถานะ : พนักงานเงินรายได้

เบอร์โทรภายใน : 111,123

Email : ntheenaw@tu.ac.th