ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่

หมวด : บริหารสำนักงาน

สถานะ : พนักงานเงินรายได้

เบอร์โทรภายใน : 111,123

Email : kabenjam@tu.ac.th