ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

หมวด : งบประมาณและพัสดุ(หัวหน้าหมวด)

สถานะ : ข้าราชการ

เบอร์โทรภายใน : 2011

Email : nkitti@tu.ac.th