ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย

หมวด : รักษาความปลอดภัยและจราจร

สถานะ : พนักงานเงินรายได้

เบอร์โทรภายใน : 111,123

Email : slom@tu.ac.th