ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

หมวด : สวน โยธาและความสะอาดพื้นที่

สถานะ : พนักงานเงินรายได้

เบอร์โทรภายใน : 111,123

Email : niyim15@tu.ac.th