ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่

หมวด : บริหารอาคารสถานที่

สถานะ : ลูกจ้างประจำ

เบอร์โทรภายใน : 111,123

Email :