ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย

หมวด : รักษาความปลอดภัยและจราจร

สถานะ : ลูกจ้างประจำ

เบอร์โทรภายใน : 111,123

Email : masommai@tu.ac.th