ข่าวสารและกิจกรรม        
           
 
ขอเชิญเที่ยวงานกาชาด ประจำปี 2557  ณ  สวนอัมพร วันที่ 28 มี.ค.- 5 เม.ย.57 ตั้งแต่ 10.00น.-24.00 น.
ปฏิทินงานพิธีและกิจกรรมในรอบปี ของกองกลาง ประจำปี 2557
คัดเลือกกรรมการบัณฑิต ประจำปี 2556 จากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 70 ในวันที่ 29 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย เลื่อนไม่มีกำหนด...
ขอเชิญร่วมงาน 80 ปี ธรรมศาสตร์ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ขอความร่วมมือในการดูแลอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
ตรวจผลสลาก ธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2557
ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน “วันปรีดี พนมยงค์” ประจำปี 2557
พิธีมอบรางวัลสลากธรรมศาสตร์กาชาด ปี 2557
ขอเชิญร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557
หนังสือเวียนภายใน เรื่อง การแจ้งขออนุญาตนำรถเข้า-ออก
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง งดการบรรยายและติดต่อ
กำหนดการพิธีเททองหล่อพระธรรมศาสตร์ 80 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557
หนังสือเวียนภายใน เรื่อง ของดติดต่อราชการและให้บริการ
กำหนดการงานรำลึก 14 ตุลา ประจำปี 2557 (ช่วงเช้า)
กำหนดการงานรำลึก 14 ตุลา ประจำปี 2557 (ช่วงบ่าย)
ประกาศ !!! งดติดต่อราชการระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2558
ขอเชิญร่วมเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
ขอเชิญเที่ยวงานกาชาด ประจำปี 2558  ณ  สวนอัมพร วันที่ 30 มี.ค.- 7 เม.ย.58 ตั้งแต่ 10.00น.-22.00 น.
ขยายเวลารับสมัครผู้ร่วมเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
ผลการออกรางวัลสลากธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2558
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลสลากธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2558

กำหนดการจัดงาน ครบรอบ 70 ปี วันสันติภาพไทย ในวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2558
ขอเชิญร่วมเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559
ขยายเวลารับสมัครผู้ร่วมเดินทางไปถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2559
ผลการออกสลากร้านธรรมศาสตร์กาชาด ปี 59 ณ  สวนอัมพร วันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย.59 
ขอรับบริจาคเสื้อที่ใช้แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ของดการเรียนการสอน และการติดต่อราชการที่ท่าพระจันทร์
ขอเชิญร่วมเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
ขอเชิญร่วมเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารประเภท กาแฟ/เครื่องดื่ม/อาหารว่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบริษัท/ห้างร้าน จำหน่ายสินค้าอุปโภค/บริโภค และบริการอื่นๆ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เรื่อง ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบริษัท/ห้างร้าน จำหน่ายสินค้าด้านอุปโภค/บริเภคและบริการอื่น ๆ
   
  << เข้าสู่เว็บไซต์ มธ.
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200