ร่วมงาน “วันปรีดี พนมยงค์” ประจำปี 2557
     


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน “วันปรีดี พนมยงค์” ประจำปี 2557
ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557

     ภาคเช้า เริ่มเวลา 07.00 น. วางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ท่านปรีดี พิธีสงฆ์ มอบทุนการศึกษา พิธีเปิดห้องอนุสรณสถานที่ปรับปรุงใหม่
พิธีเปิดวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ และการแสดงปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญศิษย์เก่า คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมงานวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 โดยพร้อมเพรียงกัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารสำนักงาน ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-3007, 0-2613-3013

รายละเอียด...

       
 
  << เข้าสู่เว็บไซต์ มธ.
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200